Prodejna PLZEŇ

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP PLZEŇ

Do prodejny»
Logo

Prodejna OSTRAVA

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP OSTRAVA

Do prodejny»

Aktuality / Články


Kombinace větvených aminokyselin a taurinu efektivně tlumí bolest a poškození svalů

27.01.2015

Důležitost pravidelného cvičení pro udržení celkové kondice, zdraví a prevenci projevů stárnutí je dobře známa. Pokud se do něj ale pustíte náhle bez přechozí zkušenosti a bez alespoň základní přípravy, obvykle vyústí v tupou bolest svalů objevující se i několik dnů po cvičení. Jde o jeden ze symptomů poškození svalů po excentrickém cvičení, kdy je zatížení větší než vyvíjená síla, a sval se tím pádem prodlužuje.

Poškození je způsobené narušením buněčných membrán mechanickým namáháním a zvýšenou produkcí zánětlivých cytokinů pronikajících tkání. To vede k bolestivosti a poklesu výkonnosti.

Mnohé studie ukázaly, že větvené aminokyseliny (valin, leucin a izoleucin) dovedou negativní projevy cvičení zmírnit. Tento efekt je však žádoucí posílit, ale prozatím se to ve spojení s jinými doplňky, například se sacharidovými nápoji, nepodařilo. Skupina japonských vědců z Univerzity v Tsukubě proto vypracovala studii zaměřenou na taurin, u něhož byly už dříve popsány pozitivní fyziologické a farmakologické účinky.

Taurin stabilizuje membrány svalových buněk, má antioxidační účinky, podporuje regulaci osmotického tlaku a pomáhá udržovat stálou hladinu iontů a vápníku. Kromě toho funguje jako neurotransmiter a neuromodulátor.

Tato studie se proto zaměřila na kombinaci větvených aminokyselin a nutričních doplňků obsahujícíh taurin pro ověření, zda může mít toto spojení skutečně pozitivní účinek při zotavování se z vysoce intenzivního cvičení.

Pro potřeby studie bylo sledováno třicet mužů ve věku kolem 22 let. Předtím neprošli žádným pravidelným tréninkem a nikdo z nich neměl zaměstnání, kde by se výrazněji pohyboval. Podle druhu suplementace pak byli náhodně rozděleni do čtyř skupin. První skupina dostávala dvakrát placebo, druhá aminokyseliny + placebo, třetí taurin + placebo a čtvrtá aminokyseliny + taurin. Množství bylo jednotné: 3,2 g aminokyselin nebo placeba a 2 g taurinu nebo placeba.

Účastnici měli vykonávat všechny běžné činnosti, co doposud, a také se vyhnout namáhavému cvičení. Měli se také běžným způsobem stravovat a před ani během studie neužívat žádné další speciální doplňky.

Suplementace probíhala třikrát denně dva týdny před a tři dny po cvičení, které se skládalo z posilování s jednoručními činkami. Šlo vždy o šest setů po pěti opakováních z pozice 90 stupňů do plně natažené paže. Účastníci odpočívali vždy 3 sekundy mezi opakováním a dvě minuty mezi sériemi.

Pro změření poškození svalů se sledovala hladina kreatinkinázy (CK), laktátdehydrogenázy (LDH) a aldolázy, tedy enzymů vyplavovaných při poškození svaloviny, a úroveň 8-OHdG coby ukazetele oxidačního stresu. Bolest se měřila subjektivně pomocí stupnice s mezními úrovněmi „žádná“ a „extrémní“ (VAS) a jako indikátor svalového poškození sloužilo i měření horní obvodu paže (CIR). Sledovala se také tzv. plocha pod křivkou (AUC) neboli hodnota ukazující uvolňování dané látky v průběhu času.

Škála bolestivosti se u všech skupin hned první den významně zvýšila. Podstatné je, že už druhý den byla u skupiny užívající aminokyseliny a taurin výrazně nižší než u placebo skupiny. Horní obvod obvodu paže zůstal u amino-taurinové skupiny také nižší, totéž u AUC. Mezi ostatními skupinami se pak významné rozdíly neukázaly.

Hladiny CK, LDH a aldolázy se po první den nezměnily, zvýšily se jen mezi druhým a čtvrtým dnem. U CK se v amino-taurinové skupině projevil rozdíl jen čtvrtý den, jinak se žádný statisticky významný pokles neukázal. U LDH, aldolázy i 8-OHdG byly hladiny u amino-taurinové skupiny výrazně nižší než u placebo skupiny.

Kromě kreatinkinázy se tak kombinovaná suplementace projevila na všech hodnotách. U CK šlo obtížně získat statisticky významný vzorek z malé skupiny kvůli biologickým rozdílům mezi účastníky. Suplementace samotnými aminokyselinami ani taurinem stejné účinky neukázala.

Ačkoli touto studií nebyly přímo změřeny látky, které by na to poukazovaly, lze díky výsledkům předpokládat,  že taurin účinky větvených aminokyselin posiluje. Chrání totiž buněčnou DNA před poškozením volnými radikály snižováním hladiny 8-OHdG v játrech.

U aminokyselin to zatím bylo zaznamenáno pouze u pacientů s cirhózou. Dovedou ale potlačováním cytokinů tlumit zánětlivost, čemuž taurin napomáhá, neboť tělem vylučovanou toxickou kyselinu chlornou přeměňuje na méně škodlivý taurin-chloramin. V důsledku toho se produkce zánětlivých látek potlačuje komplexněji.

Studie každopádně potvrdila, že kombinace 3,2 gramů větvených aminokyselin a 2 gramů taurinu skutečně tlumí svalovou bolest a poškození způsobené intenzivním excentrickým cvičením. Kombinovaná suplementace aminokyselinami a taurinem tak může být vhodná strategie k snadnějšímu dosáhnutí vyšších výkonů.

1550-2783-10-51-3

1550-2783-10-51-4

 

Odkaz na studii:

Combined effect of branched-chain amino acids and taurine supplementation on delayed onset muscle soreness and muscle damage in high-intensity eccentric exercise
Song-Gyu Ra12†, Teruo Miyazaki3†, Keisuke Ishikura4, Hisashi Nagayama5, Shoichi Komine1, Yoshio Nakata6, Seiji Maeda7, Yasushi Matsuzaki8 and Hajime Ohmori7*

* Corresponding author: Hajime Ohmori ohmori@taiiku.tsukuba.ac.jp

† Equal contributors

1 Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8574, Japan

2 Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Sciences, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan

3 Joint Research Center, Tokyo Medical University Ibaraki Medical Center, Ami, Ibaraki 300-0395, Japan

4 Sports Research and Development Core, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8574, Japan

5 School of Health and Physical Education, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8574, Japan

6 Faculty of Medicine, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8574, Japan

7 Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8574, Japan

8 Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine, Tokyo Medical University Ibaraki Medical Center, Ami, Ibaraki 300-0395, Japan

 

Autor článku: Tomáš Kouřil