Prodejna PLZEŇ

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP PLZEŇ

Do prodejny»
Logo

Prodejna OSTRAVA

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP OSTRAVA

Do prodejny»

Aktuality / Články


Nepodceňujme důležitost spánku – ovlivňuje výkon, hmotnost, koncentraci i náladu

10.11.2020

 

Kvalitní spánek je jedním z klíčových faktorů pro vaše celkové zdraví. Je minimálně stejně důležitý jako zdravé stravování a dostatek fyzických aktivit. Bohužel existuje mnoho okolností, které mohou jeho přirozené vzorce narušovat. Lidé tak v současné době obecně spí méně než v minulosti a také kvalita spánku je oproti minulosti nižší. Níže si ukážeme proč je kvalitní spánek důležitý a co můžete udělat pro zvýšení jeho kvality.

Nekvalitní spánek může souviset s přibíráním tělesné hmotnosti

Lidé s nedostatkem spánku mají tendenci mít vyšší tělesnou hmotnost než ti, kteří mají spánku dostatek. Ve skutečnosti může být nedostatek spánku jedním z nejsilnější rizikových faktorů rozvoje obezity. V jedné ze studií bylo pozorováno, že u dětí a dospělých s nedostatkem spánku bylo riziko výskytu obezity vyšší o 89 %, resp. 55 %. [1] Předpokládá se, že účinky spánku na přírůstek tělesné hmotnosti jsou kombinací více faktorů, např. hormonální hladiny nebo motivace ke cvičení. [2]

Studie také ukazují, že jedinci s nedostatkem spánku mají větší chuť k jídlu a mají tendenci konzumovat více kalorií. Spánková deprivace může mít vliv na denní výkyvy v hladinách hormonů, které regulují apetit. Při nedostatku spánku dochází k navýšení hladin ghrelinu, což je hormon, který stimuluje chuť k jídlu. Naopak se snižují hladiny leptinu, který chuť k jídlu potlačuje. [3]

Pokud tedy usilujete o redukci hmotnosti, je kvalita spánku naprosto zásadní.

Kvalitní spánek může zlepšit koncentraci a produktivitu

Spánek je klíčový pro nejrůznější funkce mozku, které zahrnují mimo jiné koncentraci, produktivitu a mentální výkonnost. Všechny tyto aspekty mohou být negativně ovlivněny nedostatkem spánku. Dobrým příkladem je studie, které se účastnili stážisté v nemocnici. Stážisté, kterým byla prodloužena pracovní doba na více než 24 hodin, udělali během služby o 36 % více závažných chyb než ti, kteří měli možnost pravidelného spánku. [4]

Další studie ukázala, že nedostatek spánku může negativně ovlivňovat některé mozkové funkce v podobné míře jako intoxikace alkoholem. [5]

Jiné studie zároveň potvrzují, že dostatek kvalitního spánku pomáhá u dětí i dospělých zlepšovat dovednosti při řešení problémů a zvyšuje výkonnost paměti. [6,7]

Spánek může mít vliv na sportovní výkonnost

Bylo prokázáno, že kvalitní spánek podporuje sportovní výkonnost. Studie, které se účastnili hráči basketbalu, ukázala, že delší spánek významně zlepšuje rychlost, přesnost, reakční čas a psychickou pohodu hráčů. [8]

Studie provedená na více než 2800 ženách vyššího věku navíc ukázala, že nedostatek spánku je spojen s nižší fyzickou výkonností a funkčními omezeními. U žen s nedostatkem spánku byla pozorována pomalejší chůze, menší síla úchopu a vetší obtíže při provádění samostatných činností. [9]

Nedostatek spánku může vést k rozvoji srdečních onemocnění a cukrovky

Kvalita a délka spánku může mít zásadní vliv na mnoho zdravotních rizikových faktorů a rozvoj některých chronických onemocnění včetně onemocnění srdce. Metaanalýza 15 studií ukázala, že jedinci, kteří nemají dostatek spánku, jsou vystaveni mnohem většímu riziku výskytu srdečních onemocnění nebo cévní mozkové příhody než ti, kteří pravidelně spí 7-8 hodin denně. [10]

Nedostatek spánku má také vliv na metabolismus glukózy a riziko rozvoje diabetu 2. typu. U mladých mužů, kterým byl omezen spánek na 4 hodiny po dobu 6 po sobě jdoucích nocí, byly pozorovány příznaky prediabetu. Tyto příznaky odezněly během týdne po návratu k dostatečnému množství spánku. [11]

I další studie ukázaly, že osoby, které dlouhodobě spí méně než 6 hodin denně, jsou vystaveny zvýšenému riziku rozvoje diabetu 2. typu. [12,13]

Špatný spánek ovlivňuje emoce a může souviset s depresemi

Vědci se domnívají, že nekvalitní spánek může ovlivňovat schopnost rozpoznávat důležité sociální podněty a zpracovávat emocionální informace. Několik studií prostřednictvím testu rozpoznávání emocí v obličeji potvrdilo, že nedostatek spánku snižuje schopnost sociální interakce. Jedinci s nedostatkem spánku měli také sníženou schopnost rozpoznávat projevy hněvu nebo štěstí. [14]

Poruchy spánku jsou silně spojeny také s psychickými problémy a depresemi. Odhaduje se, že více než 90 % osob trpících depresemi má také sníženou kvalitu spánku. Nekvalitní spánek může být v některých případech spojen také s vyšším rizikem sebevraždy. Osoby s poruchami spánku, jako je nespavost nebo spánková apnoe, obecně vykazují vyšší míru depresí než osoby, které těmito poruchami netrpí. [15]

Spánek má vliv na imunitu a zánětlivost

Nedostatečné množství a kvalita spánku zhoršují funkce imunitního systému. Velká dvoutýdenní studie sledovala vývoj onemocnění potom, co byly sledované osoby vystaveny působení viru způsobujícího běžné nachlazení. Bylo zjištěno, že u osob, které spaly méně než 7 hodin denně, byla téměř třikrát vyšší pravděpodobnost rozvoje onemocnění než u těch, kteří spali denně 8 a více hodin. Pokud tedy býváte často nachlazení, ujistěte se, že spíte alespoň 8 hodin denně. [16]

Nedostatek spánku může vést k rozvoji zánětů a poškození buněk. Nekvalitní spánek je silně spojen s dlouhodobým zánětem zažívacího traktu u poruch, jako je zánětlivé onemocnění střev. Jedna studie ukázala, že u pacientů s Crohnovou chorobou, kteří měli nedostatek spánku, bylo dvakrát vyšší riziko relapsu než u pacientů, kteří spali dostatečně. [17] V rámci léčby osob s dlouhodobými zánětlivými problémy by se tak neměl význam spánku rozhodně zanedbávat.

Závěrem

Dostatečná kvalita a délka spánku je nezbytným předpokladem pro vaše psychické i fyzické zdraví. Spánek může mít vliv na vaši tělesnou hmotnost, sportovní výkonnost, psychický stav, imunitu i rozvoj některých chronických onemocnění. Na způsoby, jak přirozeně podpořit kvalitu vašeho spánku se podíváme v příštím díle.

Autor: Mgr.Tomáš Pavelek

Reference:

1. Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB, et al. Meta-analysis of short sleep duration and obesity in children and adults. Sleep. 2008;31(5):619-626.

2. Di Milia L, Vandelanotte C, Duncan MJ. The association between short sleep and obesity after controlling for demographic, lifestyle, work and health related factors. Sleep Med. 2013 Apr;14(4):319-23.

3. Taheri S, Lin L, Austin D, Young T, Mignot E. Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index. PLoS Med. 2004 Dec;1(3):e62.

4. Landrigan CP, Rothschild JM, Cronin JW, Kaushal R, Burdick E, Katz JT, Lilly CM, Stone PH, Lockley SW, Bates DW, Czeisler CA. Effect of reducing interns’ work hours on serious medical errors in intensive care units. N Engl J Med. 2004 Oct 28;351(18):1838-48.

5. Williamson AM, Feyer AM. Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. Occup Environ Med. 2000 Oct;57(10):649-55.

6. Walker MP, Liston C, Hobson JA, Stickgold R. Cognitive flexibility across the sleep-wake cycle: REM-sleep enhancement of anagram problem solving. Brain Res Cogn Brain Res. 2002 Nov;14(3):317-24.

7. Könen T, Dirk J, Schmiedek F. Cognitive benefits of last night’s sleep: daily variations in children’s sleep behavior are related to working memory fluctuations. J Child Psychol Psychiatry. 2015 Feb;56(2):171-82.

8. Mah CD, Mah KE, Kezirian EJ, Dement WC. The effects of sleep extension on the athletic performance of collegiate basketball players. Sleep. 2011 Jul 1;34(7):943-50.

9. Goldman SE, Stone KL, Ancoli-Israel S, Blackwell T, Ewing SK, Boudreau R, Cauley JA, Hall M, Matthews KA, Newman AB. Poor sleep is associated with poorer physical performance and greater functional limitations in older women. Sleep. 2007 Oct;30(10):1317-24.

10. Cappuccio FP, Cooper D, D’Elia L, Strazzullo P, Miller MA. Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Eur Heart J. 2011 Jun;32(12):1484-92.

11. Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. Lancet. 1999 Oct 23;354(9188):1435-9.

12. Gottlieb DJ, Punjabi NM, Newman AB, Resnick HE, Redline S, Baldwin CM, Nieto FJ. Association of sleep time with diabetes mellitus and impaired glucose tolerance. Arch Intern Med. 2005 Apr 25;165(8):863-7.

13. Cappuccio FP, D’Elia L, Strazzullo P, Miller MA. Quantity and quality of sleep and incidence of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care. 2010 Feb;33(2):414-20.

14. Guadagni V, Burles F, Ferrara M, Iaria G. The effects of sleep deprivation on emotional empathy. J Sleep Res. 2014 Dec;23(6):657-663.

15. Hayley AC, Williams LJ, Venugopal K, Kennedy GA, Berk M, Pasco JA. The relationships between insomnia, sleep apnoea and depression: findings from the American National Health and Nutrition Examination Survey, 2005-2008. Aust N Z J Psychiatry. 2015 Feb;49(2):156-70.

16. Cohen S, Doyle WJ, Alper CM, Janicki-Deverts D, Turner RB. Sleep habits and susceptibility to the common cold. Arch Intern Med. 2009 Jan 12;169(1):62-7.

17. Tang Y, Preuss F, Turek FW, Jakate S, Keshavarzian A. Sleep deprivation worsens inflammation and delays recovery in a mouse model of colitis. Sleep Med. 2009 Jun;10(6):597-603.